Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op onze producten zijn de leveringsvoorwaarden van het door SI’BON Erkende Signbedrijf toepasselijk, die onder nummer 50/2003 zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem. Een exemplaar van deze voorwaarden is te downloaden via onderstaande link.

Algemene Leveringsvoorwaarden Sibon 2013